Study guide [to accompany] Linear algebra and its applications, third edition update
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: David C, Lay, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0321280660

Ký hiệu phân loại: 512.5 Linear algebra

Thông tin xuất bản: Boston, Mass ; London :Pearson / Addison Wesley, 2006,

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Algebras, Linear -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH