Barbarian Asia and the Greek experience : from the archaic period to the age of Xenophon

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pericles Georges

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0801847346

Ký hiệu phân loại: 935 Mesopotamia and Iranian Plateau to637

Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1994

Mô tả vật lý: xx, 358 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108093

Includes bibliographical references (p. 325-345) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH