Austria-Hungary & the successor states : a reference guide from the Renaissance to the present

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric Roman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0816045372

Ký hiệu phân loại: 943 Central Europe Germany

Thông tin xuất bản: New York : Facts On File, 2003

Mô tả vật lý: ix, 688 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108098

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH