Microsoft Visual Basic và lập trình cơ sở dữ liệu 6.0
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 1075 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Kèm đĩa mềm..

Basic (Ngôn ngữ lập trình máy tính)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.268


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH