Calculus for business, economics, life sciences, and social sciences
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0321613996

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Boston :Prentice Hall, 2011, 12th ed. /

Mô tả vật lý: xx, 602, [56] p. :, ill. ;, 28 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus-- Textbooks.; Social sciences-- Mathematics; Textbooks.; Biomathematics-- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH