Waste and environmental policy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0203881370

Ký hiệu phân loại: 363.72 *Sanitation

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 2009,

Mô tả vật lý: xxi, 215 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 108191
1. Environmental policy
  - European Union countries.; Refuse and refuse disposal
  - European Union countries.1. Environmental policy
  - European Union countries.
2. Refuse and refuse disposal
  - European Union countries.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH