The Origins of the Thirty Years War and the Revolt in Bohemia, 1618

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Geoff Mortimer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1137543844

Ký hiệu phân loại: 940.2 1453

Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2015.

Mô tả vật lý: xi, 293 pages : , illustrations, map ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108305

Includes bibliographical references (pages 265-283) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH