Mesopotamia [electronic resource] : the world's earliest civilization

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kathleen Kuiper

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1615302086

Ký hiệu phân loại: 935 Mesopotamia and Iranian Plateau to637

Thông tin xuất bản: ew York, NY : Britannica Educational Pub. in association with Rosen Educational Services, 2011.

Mô tả vật lý: 1 online resource (215 p.)

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108339

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH