Dutch East India Company shipbuilding : the archaeological study of Batavia and other seventeenth-century VOC ships

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wendy Van Duivenvoorde

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1623491797

ISBN: 9781623491796 (printed case : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 623.82209492 Nautical engineering and seamanship

Thông tin xuất bản: College Station : Texas A&M University Press, 2015

Mô tả vật lý: xiii, 310 pages : , illustrations ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 108340

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH