Anglo-Spanish rivalry in colonial south-east America, 1650-1725

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Timothy Paul Grady

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1848930402

ISBN-10: 1848930410

ISBN-13: 978-1848930407

ISBN-13: 978-1848930414

Ký hiệu phân loại: 975.602 *+Southeastern United States (South Atlantic states)

Thông tin xuất bản: London ; Brookfield, Vt. : Pickering & Chatto, 2010

Mô tả vật lý: 181 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108392

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH