The age of Charlemagne warfare in Western Europe 750-1000 AD

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Nicolle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 085045042x

Ký hiệu phân loại: 623.094 Military and nautical engineering

Thông tin xuất bản: London Osprey 1984

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 108511

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH