The Soviet Army ;

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Albert Seaton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0850451132

Ký hiệu phân loại: 355 Military science

Thông tin xuất bản: Reading, Osprey Publishing, 1972.

Mô tả vật lý: 40, [8] p. , illus. (some col.), map, ports. , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 108522

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH