The English Civil War armies ;

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Young

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0850451191

Ký hiệu phân loại: 942.06 *England and Wales

Thông tin xuất bản: Reading, Osprey Publishing, 1973.

Mô tả vật lý: 40, [8] p. , illus. (some col.), facsims., maps, ports. , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108527

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH