The King's Regiment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Roffe, Gilbert Alan Shepperd

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0850451205

Ký hiệu phân loại: 356 Foot forces and warfare

Thông tin xuất bản: Reading Osprey Publishing 1973

Mô tả vật lý: 40,[8]p , ill(some col) , ports , 25cm , pbk

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 108528

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH