The Russian Army of the Crimea ;

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael P Roffe, Albert Seaton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0850451213

Ký hiệu phân loại: 947 Eastern Europe Russia

Thông tin xuất bản: Reading, Osprey Publishing, 1973.

Mô tả vật lý: 40, [8] p. , illus. (some col.), maps, plan. , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108529

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH