Polish armies 1569-1696. 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Brzezinski, Angus McBride

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 085045736X

Ký hiệu phân loại: 355.809438 Military equipment and supplies (Materiel)

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey Publishing, 2001.

Mô tả vật lý: 48 s., A-H s. tabl. : , il. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 108627

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH