Hungary and the fall of Eastern Europe 1000-1568

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Nicolle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0850458331

Ký hiệu phân loại: 355 Military science

Thông tin xuất bản: London Osprey 1988

Mô tả vật lý: [48]p , ill , pbk

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 108636

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH