Lawrence and the Arab revolts warfare and soldiers of the Middle East 1914-18

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Nicolle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0850458889

Ký hiệu phân loại: 355 Military science

Thông tin xuất bản: London Osprey 1989

Mô tả vật lý: 48p,[8]p of plates , ill(some col.) , 1map,ports , 25cm , pbk

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 108647

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH