The Venetian Empire, 1200-1670

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Nicolle, Christopher Rothero

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0850458994

Ký hiệu phân loại: 945 *Italian Peninsula and adjacent islands Italy

Thông tin xuất bản: London : Osprey Pub., 1989.

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108648

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH