The age of Tamerlane : Warfare in the Middle East c.1350-1500

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Angus McBride, David Nicolle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0850459494

Ký hiệu phân loại: 950.2092 1162—1480

Thông tin xuất bản: London : Osprey, 1990.

Mô tả vật lý: 47p , ill(some col.) , 25cm , pbk

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108659

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH