The Napoleonic Wars (4) : the fall of the French imperium 1813-1815

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gregory Fremont-Barnes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841764310

Ký hiệu phân loại: 940.27 $Period of French Revolution and Napoleon I, 1789-1815

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2002

Mô tả vật lý: 96 p. : , ill. (some col.) ; , 25cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108783

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH