Living in Ancient Mesopotamia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Norman Bancroft-Hunt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0816063376

Ký hiệu phân loại: 935 Mesopotamia and Iranian Plateau to637

Thông tin xuất bản: New York, NY : Chelsea House Publishers, 2009

Mô tả vật lý: 96 p. : , col. ill., col. maps ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108795

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH