World exploration from ancient times [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1615354559

Ký hiệu phân loại: 910.9 Historical, geographic, persons treatment

Thông tin xuất bản: Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 2011.

Mô tả vật lý: 1 online resource (vi, 106 p.) : , ill. (chiefly col.), col. maps.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108807

Examines explorations of waterways and land around the world and throughout history, chronicling famous explorers and their journeys.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH