Ancient Mesopotamia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Head

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1624035418

Ký hiệu phân loại: 935 Mesopotamia and Iranian Plateau to637

Thông tin xuất bản: Minneapolis, Minnesota : Essential Library, an imprint of Abdo Publishing, 2015

Mô tả vật lý: 112 pages : , illustrations, map ; , 22 x 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108809

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH