Fiat CR.32 aces of the Spanish Civil War

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alfredo Logoluso

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1846039835

ISBN-13: 978-1846039836

Ký hiệu phân loại: 946.08148 Iberian Peninsula and adjacent islands Spain

Thông tin xuất bản: Oxford ; Long Island City, NY : Osprey Pub., 2010.

Mô tả vật lý: 96 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108814

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH