Nghiệp vụ ngân hàng 3

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.1

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 108876

Ngân hàng ; Nghiệp vụ;

DÃY KỆ
08A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  332.100
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn