Kỹ năng tìm việc
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2014,

Mô tả vật lý: 66tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Kỹ năng tìm việc-

Chưa có video
1)  Xem mục lục
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24B
Thư viện AB
9C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 650.140


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH