Kiểm toán 4

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 142tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 108932

Kiểm toán;

DÃY KỆ
24D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
11F
*Ký hiệu xếp giá:  657.450
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn