Psychological science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780393911572 (hardcover)

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :W. W. Norton, 2013, 4th ed.

Mô tả vật lý: xxxviii, 725, [109] p. : , ill. (chiefly col.) ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- Textbooks

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH