HTML5 elearning kit for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Frank Boumphrey

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781118074756 (pbk : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 006.74 Markup languages

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : WIley Pub. Inc., 2012

Mô tả vật lý: 270p ; , 24cm + , 1CD

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 109215

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 006.740
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH