Electrical Power Systems Quality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H. Wayne Beaty, Roger C Dugan, Mark F McGranaghan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0070180314

Ký hiệu phân loại: 621.3191 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGraw Hill. , 1996

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 109415

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH