Applying cultural Anthropology : An introduction reader

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter J Brown, Scott M Lacy, Aaron Podolefsky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0078117039

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2013

Mô tả vật lý: 303tr. ; , 28cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 109487

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
3A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH