Driven to distraction at work : how to focus and be more productive
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ned Hallowell, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781422186411

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts :Harvard Business Review Press, 2015,

Mô tả vật lý: 247p. , 25cm

Ngôn ngữ:


Attention.-- Distraction (Psychology)-- Psychology, Industrial.-- Time management.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 158.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH