The science of psychology : second edition in modules
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Laura A, King, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780078035494 (hdbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2012, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxx, 646 p. , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- Textbooks.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH