Một số giải pháp giảm nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thành Phước, Nguyễn Thế Khải

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 332.1753 Banks

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 109572

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.175
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH