Tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật quận 12

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.314

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 109573

;

DÃY KỆ
9D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.314
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn