Hoạch định chiến lược tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Niên giai đoạn 2016 - 2020
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2016,

Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH