Xác định vị trí và dung lượng máy phát phân tán để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối hình tia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Sơn, Trương Việt Anh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.319 Transmission

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 109630

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH