Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công ty TNHH FREEWELL (VN)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Ngô Đình Cường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 333.7916 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 109745

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 333.791
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH