Nghiên cứu dự báo phụ tải điện năng khu vực quận 10; quận 11 thuộc công ty điện lực Phú Thọ đến năm 2020 có xét đến 2025

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Tự Thanh Tâm

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 333.793213 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 123tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 109757

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 333.793
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH