Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải đô thị tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.3

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 109762

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
11B
*Ký hiệu xếp giá:  628.300
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn