Các nhân tố của thị trường chứng khoán tập trung ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán upcom tại Việt Nam

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.642

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 109788

;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  332.642
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn