Tác động chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.63221

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 109825

;

DÃY KỆ
08A
Thư viện E3
3C
*Ký hiệu xếp giá:  332.632
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn