Văn hóa dân gian người Raglai ở Khánh Hòa. Quyển 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻnq, Ngô Văn Ban, Trần Kiêm Hoàng, Trần Vũ

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6047010547

Ký hiệu phân loại: 398.09597 Folklore

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2016

Mô tả vật lý: 1cm, 50tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 109874

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
13C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 398.095
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH