Thư tín giao dịch

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 651.75

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 80tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 110111

Thư tín giao dịch;

DÃY KỆ
23D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
12D
*Ký hiệu xếp giá:  651.750
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn