MacBook Pro : Protable Genius
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Brad Miser, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781118363614

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indiana :Wiley And Sons, 2012, fourth edition

Mô tả vật lý: 397 tr. ; , 23cm

Ngôn ngữ:


MacBook (Computer)-- Macintosh (Computer)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.165


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH