Kindle fire HDX for dummies (a Wiley Brand)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nancy C, Muir, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781118772652


Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley And Sons, 2014,

Mô tả vật lý: 265tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Kindle Fire (Computer) ;-- Máy tính bảng-- Pocket computers ;-- Tablet computers ;-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.167


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH