Digital literacy for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Faithe Wempen, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781118962862

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley And Sons, 2015,

Mô tả vật lý: 442tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Microsoft Windows (Computer file) -- Popular works.; Computer literacy -- Popular works.; Computer programs -- Popular works.; Computers -- Popular works.; Internet -- Popular works.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH