Beginning android 4 application development
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Wei-Meng Lee, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781118199541

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Pub., Inc., 2012,

Mô tả vật lý: xxvi, 533p. : , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Application software -- Development ; Handbooks, manuals, etc.; Mobile computing.-- Smartphones.-- Application software -- Design. ; sears

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH