Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP An Ánh Hùng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Hồng Oanh, Thái Trần Vân Hạnh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 657 Accounting

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 110305

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH